Otisk

TexuCrafts

55 Herzbergstraße
HH Aufgang B
10365 Berlín
Německo

(Návštěvy pouze po domluvě)


Tlf: +49 (0)157 77052902
E-mail: info(at)texucrafts.com

Vlastník: Pedro Alonso

Registrační soud: Gewerbeamt Berlin

Registrace k DPH. Ust-IdNrDE279804790

 

Bankovní informace

Vlastník účtu: Pedro Alonso
Název banky: N26
IBAN: DE67100110012621751565

BIC/Swift-Code: NTSBDEB1XXX

Pokud jde o obsah, osoba odpovědná podle podmínek § 10 odstavec 3 je MDStV

Pedro Alonso

Bänschstraße 41
10257 Berlín
Německo

 

Odmítnutí odpovědnosti:

 


Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Nemůžeme však zaručit správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými zákony podle § 7 odst. 1 TMG. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme povinni jako poskytovatel služeb sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo prověřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se o konkrétním porušení zákona dozví. Pokud se dozvíme o jakémkoli takovém porušení, okamžitě příslušný obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv . Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tyto externí obsahy. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není rozumná bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému zákonu o autorských právech. Kopírování, zpracování, distribuce nebo jakákoli forma komercializace takového materiálu nad rámec autorského zákona vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie tohoto webu jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména je jako takový označen obsah třetích stran. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.

Ochrana údajů

Používání našich webových stránek je obecně možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud na naší straně shromažďujeme osobní údaje (jako je jméno, adresa nebo e-mailové adresy), je to pokud možno na dobrovolném základě. Tyto údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány třetím stranám.
Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. komunikace e-mailem) má bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.
Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci tirážové povinnosti třetími osobami za účelem zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů je tímto výslovně zakázáno.Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, jako jsou spamy


Google Analytics

Tento web používá Google Analytics , služba webové analýzy poskytovaná společností Google, Inc. (''Google''). Google Analytics používá ''cookies'', což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webu analyzovat, jak uživatelé web používají. Informace generované souborem cookie o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) budou přenášeny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Google použije tyto informace za účelem vyhodnocení vašeho používání webové stránky, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Google může tyto informace také předávat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud takové třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má Google. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, ale vezměte prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat plnou funkčnost této webové stránky. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.

Google AdSense

Tato webová stránka používá Google Adsense, webovou reklamní službu poskytovanou společností Google Inc, USA (''Google''). Google Adsense používá takzvané ''cookies'' (textové soubory), které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Google Adsense také používá ke sběru informací takzvané ''web beacons'' (malá neviditelná grafika). Pomocí webového majáku lze zaznamenávat a shromažďovat jednoduché akce, jako je návštěvnost webových stránek. Informace generované souborem cookie a/nebo webovým majákem o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) budou přenášeny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Google použije tyto informace pro účely vyhodnocení vašeho používání webové stránky v souvislosti s reklamami, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a reklam pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Google může tyto informace také předávat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud takové třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má Google. Ukládání souborů cookie na váš pevný disk a zobrazování webových majáků můžete zabránit tak, že v nastavení prohlížeče vyberete ''neakceptovat soubory cookie'' (v MS Internet Explorer pod ''Nástroje > Možnosti Internetu > Soukromí > Nastavení''; ve Firefoxu pod ''Nástroje > Nastavení > Soukromí > Cookies''); rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.

Haftungsausschluss:

Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 až 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nict verpflichtet, übermittelte nebo gespeicherte fremde Informationen zu überwachen nebo nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige hweitigke. Verpflichtungen zur Entfernung nebo Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt.Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfer>18><10110101 enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte a unterchenliegen Serkeren Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autoři bzw. Erstellers. Downloads and Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nict kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Datenschutz

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angegenernmen. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift or eMail-Addressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation e-mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Derchung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktní údaje k datům, které se vztahují k žádnému z nich, pokud jde o zásady a informace o materiálech, které jsou součástí širšího postupu. Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.


Google AnalyticsWebové stránky Google Analytics
< benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (''Google''). Verwendet Google Analytics. ''Cookies'', Textdateien, die auf Ihrem Computer Gespeichert werden and die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Informace o souborech cookie prostřednictvím webových stránek (einschließlich Ihrer IP-Adrese) připojených k jednomu serveru od společnosti Google v USA, který je určen pro všechny uživatele. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über the website aktivitäten für die Website Betreiber susammenzustellen and um weitere mit der Websitenutzung and der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben or soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google se připojuje k pádu Ihre IP adresy s dalšími daty od Googlu ve spojení.Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Podzim gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webové stránky jsou všechny důležité können Durch die Nutzung dieser Webové stránky erklären Sie sich mit der Bearbeitung der Bearbeitung derbenriedhober Google zuvor benannten Zweck einverstanden.

Google AdSense

Diese Website benutzt Google Adsense, einen Webanzeigendienst der Google Inc., USA (''Google''). Verwendet Google Adsense. ''Soubory cookie'' (Textdateien), které jsou na počítači řízeny a analyzovány prostřednictvím webových stránek podle pravidel. Google Adsense funguje na internetu. ''Web Beacons'' (kleine unsichtbare Grafiken) zur Sammlung von Informationen. Durch die Verwendung des Web Beacons können einfache Aktionen wie der Besucherverkehr auf der Webseite aufgezeichnet und gesammelt werden. Soubory cookie a webový maják poskytují informace o svých webových stránkách (einschließlich Ihrer IP-Adrese) na jednom serveru společnosti Google v USA, který je důsledkem a dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website im Hinblick auf die Anzeigen auszuwerten, um Reports on the Website aktivitäten and Anzeigen for die Website betreiber zusammenzustellen and um weitere mit der der Webnutzung a derbrungenenutzung. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben or soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google se připojuje k pádu Ihre IP adresy s dalšími daty od Googlu ve spojení. Das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte and die Anzeige von Web Beacons können Sie verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen ''keine Cookies akzeptieren'' wählen (Im MS Internet-Explorer pod '''Extrasstechutlltionungen >insteoptionungen >instellungen) ve Firefoxu pod ''Extras > Einstellungen > Datenschutz > Cookies''); wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website volll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck

.

How does 10% off sound?

Subscribe to our newsletter for 10% off in your next order.